Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
фінансові послуги
споживачам фінансових послуг
органи управління
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
контактна інформація
 


Загальні збори
 
Загальні збори складаються зі всіх членів кредитної спілки. 

Спостережна рада                                            

Кашкарова Галина Володимирівна - голова спостережної ради

Гравченко-Стрижобик Наталія Прокопівна - заступник голови спостережної ради

Сизова Наталія Петрівна - секретар спостережної ради

Антонова Наталія Миколаївна - член спостережної ради

Печегіна Тетяна Миколаївна - член спостережної ради

Правління 

Нікітенко Тетяна Миколаївна – голова правління;
Свілогузова Валентина Василівна - головний бухгалтер.

Кредитний комітет
 
Гречишкін Василь Тимофійович – голова Кредитного комітету;
Нікітенко Тетяна Миколаївна – заступник голови Кредитного комітету;
Свілогузова Валентина Василівна – секретар Кредитного комітету;
Кашкарова Галина Володимирівна – член Кредитного комітету) 

Ревізійна комісія 

Баранцова Любов Іванівна – голова Ревізійної комісії;
Гуць Світлана Іванівна – заступник голови Ревізійної комісії;
Тиханова Наталія Олександрівна – секретар Ревізійної комісії). 

Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Кредитний комітет
Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України