Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
умови членства
фінансові послуги
органи управління
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
контактна інформація
 


КРЕДИТНА СПІЛКА «ДОВІРА»
CREDIT UNION «DOVIRA»
 

Контактна інформація: 

Адреса:   

93500, Луганська область, Новоайдарський район,
селище міського типу  Новоайдар, вулиця Незалежності, будинок 4
 

код території за КОАТУУ  4423155100

Телефон/факс: (06445) 9-29-98 

Електронна пошта:  dovira775@ukr.net 

Банківські реквізити:     

п/р UA653046650000026504300289156 в ФЛОУ АТ "Ощадбанк",
МФО 304665, код ЄДРПОУ  
25892726

р/р UA023047950000026509053700039 в ЛФ АТ КБ «Приватбанк», МФО 304795

Ліцензії:

Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов»язанням щодо наступного їх повернення (Рішення Нацкомфінпослуг № 162 від 26.01.2017р. Безстрокова)

Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Рішення Нацкомфінпослуг № 607 від 16.03.2017р.  Безстрокова)

Контактна інформація органу,який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки: Національний банк України, 01601, м.Київ,вул.Інститутська,9, тел.: 0 800 505 240,e-mail: nbu@bank.gov.ua

Власники істотної участі ( у тому числі особи,які здійснюють контроль за фінансовою установою): відсутні.

Відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки: відокремлені підрозділи відсутні.

Відомості про порушення провадження у справі про бакрутство,застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про бакрутство не порушувалась.Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває.

 Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

1) можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг, а саме:

- у разі звернення споживача із відповідною скаргою до кредитної спілки,кредитна спілка має розглянути таку скаргу та надати споживачеві обгрунтовану відповідь на неї протягом 30 календарних днів від дати її отримання відповідно до законодавства;

2) наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем

- горантійні фонди та компенсаційні схеми,що застосовуються відповідно до законодавства - відсутні 
Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік

   
   
Національна асоціація кредитних спілок України